Odštampaj

Uslovi korišćenja

Drago name je da možemo pristupiti kao vaš agent za rezervacije za sve  Vaše potrebe prilikom  putovanja. Molimo vas da pažljivo pročitate ove Odredbe i Uslove prilikom  korišćenja usluga i sajta tripsta.rs. Kada koristite naš sajt  ili prilkom reezervisanja na našem sajtu smatra se da ste prihvatili ove Odredbe i Uslove.

Ove Odredbe i Uslovi ("Sporazum" ili "Ugovor") opisuju šta zakonski imate pravo da očekujete od nas kada kupite turističke usluge preko naše kompanije, pored svojih obaveza kao klijenta.

 

Odredbe i uslovi

Korišćenje sajta

1. Definicije

2. Rezervacije putem našeg sajta

2.1. Rezervacijama putem našeg sajta:

3. Vezano za Ugovor:

3.1. Vaš sporazum sa nama

3.2. Vaš sporazum sa turističkim provajderom

4. Rezervacija

4.1. Cena

4.2. Honorar usluga

4.3. Potvrda rezervacije

4.4. Izmene i otkazivanja

4.4.1. Izmene i otkazivanja  – od vaše strane

4.4.1.1. Refundiranje

4.4.1.2. Otkazivanje ili izmena rezervacije leta

4.4.2. Izmene i otkazivanja  – od strane provajdera

4.4.2.1. Izmene programa letova

4.4.3. Otkazivanja od naše strane

5. Cene i plaćanja

5.1. Cene

5.2. Plaćanja

6. Posebni uslovi i informacije o letovima

6.1. Cena

6.2. Refundiranje

6.3. Elektronske karte

6.4. Letovi sa low cost avionskim kompanijama

6.5. Prtljag

6.6. Maloletnici bez pratnje

7. Zahtevi u vezi pasoša, viza i zdravlja

8. Kompenzacije

9. Autorska prava, trgovačka marka, softveri na ovom sajtu

10. Linkovi ka sajtovima trećih strana

11. Garancije, odbijanje odgovornosti i ograničenja odgovornosti

12. Primenljiv zakon

13. Dopisivanje

14. Ostale odredbe i uslovi

14.1 Celokupni sporazum i klauzula o odvojivosti

14.2 Izmene opštih odredbi i uslova

 

Korišćenje Sajta

Kao uslov za korišćenje ovog sajta sa Vaše strane, Vi garantujete da (i) imate najmanje 18 godina, (ii) imate zakonsko ovlašćenje da stvorite ugovornu zakonsku obavezu, (iii) ćete koristiti ovaj sajt u skladu sa ovim Odredbama i Uslovima, (iv) koristite ovaj sajt samo za pravljenje zakonitih rezervacija za Vas ili za druga lica za koje ste ovlašćeni da zakonski delujete, (v) ćete obavestiti  druge osobe o Odredbama i Uslovima koji važe za rezervacije koje ste napravili u njihovo ime, uključujući i o svim pravilima i ograničenjima koji se primenjuju; (vi) sve informacije koje Vi date na ovom sajtu su istinite, tačne, aktuelne i potpune, i (vii) ako imate nalog na ovom sajtu, da ćete zaštititi informacije o Vašem nalogu i da ćete nadgledati i biti potpuno odgovorni za bilo kakvu upotrebu svog naloga od Vaše strane i od strane bilo kog drugog lica. Imamo pravo da, po našoj ekskluzivnoj volji, da odbijemo pristup bilo kome na ovom sajtu i uslugama koje nudimo, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, uključujući, a ne ograničavajući se na, kršenje ovih Odredba i Uslova.

 

1.    Definicije

Izrazi „mi" i „naš" odnose se na Tripsta S.A., jednu od najvećih onlajn turističkih agencija u Evropi koja upravlja obimnim portfoliom turističkih sajtova koji posluje pod brendom „tripsta". Naši kontakt podaci mogu se naći na kraju ovih Odredba (pogledajte dole paragraf „Dopisivanje").

Možete se informisati o našim kontakt detaljima i radnom vremenu takođe na našoj web stranici u kategoriji  Kontakt.

 

Izraz „Vi" i „Vaš/a/e/i" odnosi se na kupca koji posećuje naš sajt, koji pravi rezervacije preko nas ili koji na drugi način koristi naše usluge.

Štaviše, u svrhu ovih uslova i odredbi, sledeće reči i izrazi imaju sledeće značenje, osim ako kontekst jasno ukazuje drugačije:

„Rezervacija”: bilo koji zahtev proizvoda ili usluga koje napravite na našem sajtu koja je potvrđena ili prihvaćena sa naše strane. Prihvatanje će biti potvrđeno  od nas (i zaključenje ugovora) kada smo dobili punu isplatu sa Vaše strane i poslali potvrdni e-mail putem elektronske pošte (bilo od nas, bilo od relevantnog turističkog provajdera).

„Agent za Rezervacije” ili „Turistički Agent”: Onlajn turistička agencija koja upravlja i posluje sajtom  tripsta.rs, koja tokom svojeg delovanja pruža savete i informacija i deluje kao posrednik u procesu sporazuma u oblasti putovanja. Mi, kao turistički agent i naš sajt delujemo kao interfejs u transakcijama sa turističkim provajderom.

„Klijent”: osoba koja pravi rezervaciju ili osoba u čije ime usluge koje pružamo su  dogovorene i koja je prihvatila ovaj uslov.

„Usluga(e)”: usluga koju pruža naš sajt, kao što su rezervacije usluga prevoza.

„Honorar usluga”: znači deo Vašeg ukupnog troška za uslugu koja vam je pružena u naše ime, kao što je prikazano na stranici za potvrdu i u elektronskoj pošti, koji pokriva usluge koje mi pružamo.

„Turistički Provajder(i) ” ili „Provajder(i)”: Avionska kompanija i / ili bilo koji drugi provajder proizvoda i / ili usluga u turizmu, sa kojim klijent zaključuje jedan sporazum i koji, uz dužno poštovanje  važećih odredbi i  uslova, je odgovoran za ispunjavanje usluge.

“Sajt”: podrazumeva sajt  http://www.tripsta.rs.

 

2. Rezervacije putem našeg sajta

2.1. Rezervacijama putem našeg sajta:

-          Slažete se da ćete se pridržavati uslovima ovog Ugovora i bilo kakvih dodatnih uslova bilo kojeg provajdera koji važi za Vaše  aranžmane u vidu rezervacija, putovanja, ili korišćenja bilo kojeg sadržaja na sajtu. Slažete se u vaše ime i u ime onih koje predstavljate da se pridržavate svih ovih odredba i uslova, uključujući plaćanje svih iznosa po dospeću.

-          Dajete saglasnost da ni pod kojim uslovima bilo koja nadoknada koju isplaćujemo ne može premašiti cenu koju ste platili za kupovinu karte, nakon oduzimanja odgovarajućeg iznosa na ime naknade za uslugu.

-          Ako se suočite sa problemom u vezi sa rezervacijom kada stignete na aerodrom, dajete saglasnost da ste u obavezi da prvo kontaktirate nas za pomoć pre preduzimanja drugih koraka, Rešenje koje damo mora se u potpunosti ispoštovati i bilo koje odstupanje je dozvoljeno samo uz naše izričito odobrenje.

-          Slažete se da svako kršenje bilo kojih odredba i uslova može dovesti do (a) otkazivanja Vaše rezervacije ili kupovine, (b) gubitka od Vaše strane bilo kakvih plaćenih iznosa za rezervaciju ili kupovinu, (c) odbijanja pristupa na primenljiv turistički proizvod ili uslugu, i (d) naše pravo da teretimo Vaš račun za sve troškove koji snosimo i koji nastaju kao rezultat prekršaja.

-          Izjavljujete i garantujete da (a) imate dovoljnu starost da koristite naše usluge i sajt i možete stvarati ugovorne zakonske obaveze u odnosu na vašu upotrebu, (b) ste zakonski ovlašćeni da delujete za ili u ime bilo koje osobe uključene u rezervaciji i prihvatate ove Odredbe i Uslove u njihovo ime, i (c) informacije koje pružate su istinite i tačne.

-          Odgovorni  ste za informisanje takvih drugih osoba u vezi sa svim odredbama i uslovima koji se primenjuju njihovim turističkim aranžmanima. Vi razumete da ste finansijski odgovorni za bilo kakvo korišćenje naših usluga ili sajta od strane vas i onih koji koriste vaše ime ili nalog.

-          Odgovorni  ste za vaše aktivnosti na sajtu (finansijske ili drugačije), uključujući eventualnu upotrebu vašeg korisničkog imena i Vašu lozinku.

 

3. Vezano za Ugovor:

3.1. Vaš Sporazum sa nama

Nudimo razne turističke proizvode i usluge od različitih  turističkih provajdera . Mi, kao Agent za rezervacije/ putovanja, delujemo kao posrednik za proizvode i usluge koje ne obezbeđujemo direktno mi. Mi smo ko-prodavac ovih proizvoda i usluga. Kada pravite rezervaciju preko našeg sajta, možete ući u posebnom sporazumu sa ovim  turističkim provajderima u vezi tih proizvoda i usluga. Zato mi nismo stranka u ugovornom odnosu u vezi sa proizvodima i uslugama koje poručujete na našem sajtu, osim ako nije drugačije izričito navedeno u ovim Uslovima i Odredbama.

Sva pitanja ili nedoumice u vezi proizvoda treba uputiti turističkim provajderima. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za turističke proizvode i usluge koje pruža turistički  provajder i ne dajemo nikakve izjave ili garancije (izričite ili implicirane) o podobnosti ili kvalitetu turističkih proizvoda i usluga koji su opisani na sajtu.

 

3.2. Vaš Sporazum sa Turističkim Provajderom

Za sve proizvode ili usluge rezervisane preko našeg sajta, odredbe i uslovi turističkog  provajdera (uključujući pravila o avionskim kartama) će se primenjivati pored onih navedenih u ovim Odredbama i Uslovima. Odredbe i uslovi turističkog  provajdera mogu uključivati odredbe koje se odnose na procedure plaćanja, krivice, odgovornosti, otkazivanja, promene rezervacije i refundiranje (ako je dostupno) i bilo koja druga ograničenja, tako da Vas savetujemo  da pažljivo pročitate ove uslove. Vi  ste odgovorni za poštovanje uslova bilo koje druge avionske kompanije ili turističkog provajdera u vezi vremena  check-in-a (prijavljivanja), ponovih potvrđivanja letova ili drugih pitanja. Posebne rute mogu zahtevati povratnu kartu, u zavisnosti od nacionalnosti putnika ili politike ograničenja avio-kompanije. Iz tog razloga, obratite se dotičnom turističkim provajderu  za sve detalje o odredbama i uslovima koji se primenjuju.

 

4. Rezervacija

4.1. Cena

Cene su potvrđene na kraju rezervacije kada kliknete na "Kupi sada", "Rezerviši" ili slično, u zavisnosti od kupljenog proizvoda.

 

4.2. Honorar usluga

Korišćenjem našeg sajta za rezervacije proizvoda i / ili usluga, ovlašćujete nas da delujemo kao Vaš predstavnik tokom procesa rezervacije proizvoda i / ili usluga od izabranog turističkog  provajdera i da izvršimo plaćanje tih proizvoda ili usluga u Vaše ime kao što je zahtevano. Prema tome, mi ćemo naplatiti jedan honorar usluga u zavisnosti od proizvoda kojeg rezervišete. Bilo koji naplaćeni honorari će biti prikazani pre nego što potvrdite svoju rezervaciju.

 

4.3. Potvrda rezervacije

Nakon što završite rezervaciju, dobićete potvrdu preko elektronske pošte sa brojem rezervacije. To je momenat kada Vaš ugovor o naručenim proizvodima i uslugama je kreiran. E-mejl  za potvrdu će pružiti sve detalje Vaše rezervacije. Zatim ćemo proveriti da li je Vaša rezervacija pravilno registrovana u rezervacionom sistemu avionske kompanije ili turističkog provajdera i da li se  Vaša uplata  može ispravno obraditi.

Za rezervaciju leta, naša obaveza da izdamo kartu će biti predmet prijema uplate od vaših raspoloživih sredstava.

Što se tiče opcije "posebne zahteve" koje se odnose na svaki proizvod (npr. obroci, olakšice za osobe sa invaliditetom, dečija mesta itd), mi ne garantujemo takve zahteve, ali ćemi ih preneti turističkim provajderim. Vaša je odgovornost da potvrdite sa turističkim provajderom da li mogu takvi posebni zahtevi biti ispunjeni.

 

4.4. Izmene i otkazivanja

4.4.1. Izmene i otkazivanja – od Vaše strane

Vaša mogućnost  da otkažete ili promenite rezervisan turistički proizvod ili uslugu i način na koji to uradite će zavisiti od određenih pravila avionske kompanije o kartama ili od drugih odredba i uslova turističkog provajdera. Prema tome, moguće je da ne možete otkazati ili promeniti naručene proizvode ili usluge, ili mogu postojati posebni zahtevi koje treba da ispunite.

Iako informacije o Vašoj mogućnosti  da otkažete ili izmenite vašu rezervaciju su dostupne onlajn tokom procesa rezervacije i navedene u Vašoj  e-mail  potvrdi rezervacije, imate odgovornost da se upoznate sa specifičnim odredbama i uslovima provajdera usluge u slučaju otkazivanja i izmene, jer se smatra da ste ih pročitali i prihvatili ih u trenutku kreiranja  rezervacije.

 

Možete podneti zahtev za promenu, odnosno otkazivanje, ovde. Nakon toga ćete dobiti e-mail  kojem od vas će biti zatraženo da potvrdite kako bi obradili Vaš zahtev. Ukoliko, iz bilo kojeg razloga, ne primite poruku, sami ste odgovorni da nas kontaktirate da potvrdimo da je Vaša prijava primljena i obrađena. Vi niste odgovorni ako, zbog bilo kakvih tehničkih razloga, komunikacioni proces nije izvršen.

Izmene detalja koji se odnose na imena nisu  dozvoljene  od strane mnogih avio-kompanija i drugih provajdera usluga. Iako ćemo nastojati da se izvrši promena ako je potrebno, imajte na umu da većina avionskih kompanija i provajdera tretira promenu imena kao otkazivanje, kojoj bi se primenjivali uslovi i standardni troškovi.

Ako vršite bilo kakve promene vaše rezervacije (otkazivanje ili izmenu), pored odredba i uslova Vašeg provajdera usluge , naši standardni troškovi će se primenjivati kao što je istaknuto   u Vašoj potvrdi rezervacije. Ove takse pokrivaju administrativne troškove koje mi snosimo i ne uključuju nikakve troškove nametnute direktno od strane Turističkog provajdera.

 

4.4.1.1. Refundiranje

Ako otkažete rezervaciju, možete imati pravo na delimično refundiranje. Pored odredba i uslova Vašeg provajdera u slučaju otkazivanja , naši standardni troškovi će se primenjivati kao što se može istaknuti na Vašem računu  ili potvrdi rezervacije.

Deo koji se refundira od Vaše kupovne cene (ako postoji) će biti vraćen čim primimo sredstva od provajdera. U meri u kojoj će nam provajder refundirati, mi ćemo u skladu sa tim izvršiti refundaciju Vama. Mi nismo odgovorni za neizvršenje refundiranja od strane provajdera.

Ako razlog za Vaše otkazivanje je pokriven uslovima Vaše polise osiguranja o putovanju, možete tražiti povraćaj troškova otkazivanja preko svog osiguravača.

Isto važi i ako ste kupili naše usluge za otkazivanje sa Garancijom Refundiranja; ako razlog za Vaše otkazivanje je pokriven uslovima naše Politike o Garancija za Refundiranje, to  daje pravo Vama ili Vašoj direktnoj porodici (u zavisnosti od slučaja) na refundiranje Vaših troškova otkazivanja.

Ako želite da otkažete ili promenite Vašu rezervaciju, naš honorar usluga i taksa kreditne kartice naplaćena u trenutku rezervacije se ne vraća.

Ako imate rezervaciju za bilo koji od naših proizvoda ili usluga, uključujući letove, ali se ne pojavite za check-in, ili ne upotrebite taj proizvod ili uslugu ("neprisutnost"), nećete imati pravo na nikakvo refundiranje. Odnoseći se na relevantnu politiku avionske kompanije, možete, ipak,  imati pravo na refundiranje bilo kakve takse za ukrcanje koju moguće da ste je platili za let (što nije slučaj kod  low cost letova).

 

4.4.1.2. Otkazivanje ili izmena rezervacije leta

Što se tiče  rezervacije avio karte, imajte na umu da ukoliko otkazivanje znači da avionska kompanija naplaćuje naknadu za otkazivanje ili ako izmena znači da troškovi vaše rezervacije su povećani, moraćete da platite ove naknade ili dodatne troškove pored naših naknada navedenim u Vašu računu  ili potvrdi rezervacije.

Uslovi otkazivanja i izmene za low cost letove su primenljivi uslovi avionske kompanije. Trebalo bi da kontaktirate direktno avionsku kompaniju da bi otkazali ili izvršili promene za low cost (niskobudžetnih kopmanija) letove. Obično karte za low cost letove se ne refundiraju. Ako odlučite da otkažete low cost let, naš honorar usluga i bilo koje takse za izmenu se ne refundiraju. Ako razlog za Vaše otkazivanje je pokriveno uslovima bilo koje polise osiguranja koju ste kupili, možete tražiti  nazad od osiguravača trošak bilo kojih karata ili takse za otkazivanje koje se primenjuju  i nisu refundirane.

Imajte na umu da se letovi moraju  koristiti  po redu kako se pojavljuju na potvrdi rezervacije ili na Vašoj elektronskoj karti. Ako planirate odustati od jednog rezervisanog  leta, obratite se avionskoj kompaniji što pre kako biste diskutovali o  Vašim  opcijama. Ako ne izvršite check-in na vreme za potvrđenu rezervaciju, avionska kompanija može Vas registrovati kao "odsutan", što bi moglo dovesti do dodatnih troškova i / ili otkazivanja celog vašeg planiranog  leta i / ili do otkazivanja karte. Ako želite da otkažete Vašu rezervaciju zato što ne možete da ispunite zahteve u vezi pasoša, vize i drugih imigracionih uslova koje se primenjuju  Vašem putovanju, primenjivaće   se uslovi avio kompanije i ne prihvatamo nikakvu odgovornost za bilo koje nedostakte dokumenata ili viza neophodnih za Vaše putovanje.

 

4.4.2. Izmene i otkazivanja – od strane provajdera

Vaš ugovor sa Vašim provajderima usluga može im omogućiti da otkažu ili izmene rezervaciju. Mi ćemo nastojati odmah da vas obavestimo o svim značajnim promenama čim budemo saznali za iste ukoliko ima vremena do polaska i ukoliko budemo pravovremeno obavešteni od strane provajdera. Mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost za bilo kakve promene ili troškove  do kojih se može doći od strane pružaoca usluga. U skladu sa odredbama i uslovima provajdera, možete tada da izaberete da prihvatite izmenu aranžmana, da prihvatite ponudu alternativnih turističkih aranžmana ukoliko provajder daje na raspolaganju ili da otkažete rezervisane aranžmane i primiti refundiranja koje se primenjuju . Mi ne garantujemo da će se primeniti bilo kakva refundiranja.

Naša usluga „Best Price Mix“ nudi najjeftiniju kombinaciju letova, pa ćete zato možda dobiti drugi broj karte i drugu avio-kompaniju za svaku maršrutu tokom putovanja. Imajte u vidu da za svaku zasebnu kartu važe uslovi te avio-kompanije.

 

4.4.2.1. Izmene programa leta

Vreme leta dato u vašoj potvrdi rezervacije može se promeniti od datuma rezervacije do stvarnog datuma putovanja. U slučaju ponovnog programiranja vremena leta, ako nam obezbedite kontakt informacije, mi ćemo s truditi da Vas obavestimo o takvim promenama. Međutim, imate odgovornost da proverite kod aviokompanije da li će let (ili bilo koji let prema sledećoj destinaciji) koji ste potvrdili nastupiti u skladu sa rezervacijom. Preporučujemo vam da kontaktirate avionsku kompaniju najmanje 72 sata pre zakazanog polaska svakog leta da to uradite. Imajte na umu da za neke avionske kompanije je obavezno da potvrdi vašu nameru za putovanje. Mi nemamo kontrolu nad promenama rasporeda avionskih kompanija i ne prihvatamo nikakvu odgovornost za troškove do kojih se može doći kao rezultat ovih promena.

 

4.4.3. Otkazivanja od naše strane

U slučaju očigledne greške (uključujući bilo koje greške u evidentiranju podataka, greške u proračunu ili greške u izradi) koja dovodi do prikazivanja cene koja je jasno prikazana u grešku, mi zadržavamo pravo da poništimo vašu rezervaciju i ako je bila automatski potvrđena od strane nas. Bićete obavešteni o ovom što pre da bi Vam omogućili da rezervišete po pravoj ceni ako želite. U svakom slučaju, nećete imati pravo da tražite obeštećenje od nas zbog otkazivanja ili povezane troškove, ako ih ima, koji su nastali zbog nepravilne rezervacije koja je bila otkazana.

U određenim okolnostima, pored podataka koje dajete  u vezi  fakturisanja i plaćanja, možemo vam zatražiti da pruži dokaz o Vašem identitetu. Ovo se može zahtevati u trenutku rezervacije, tokom obrade plaćanja ili u bilo koje vreme posle toga. Zadržavamo pravo da poništimo rezervaciju ako ne obezbedite taj dokaz o identitetu kada ste upitani, bez bilo kakve odgovornosti.

Takođe, zadržavamo pravo da poništimo vašu rezervaciju u bilo kom trenutku zbog bezbednosnih razloga ili zbog zaštite od prevare. To je zbog naših generalnih procesa za zaštitu bezbednosti i detekcije prevara koji šalju izveštaj o problemima u vezi podnete platne  kartice, u vezi e-mejl adrese koja se koristila  za rezervaciju itd. U tim okolnostima mi možemo otkazati Vašu rezervaciju bez ikakve obaveze. Na imejl-adresu koju ste naveli prilikom rezervacije poslaćemo Vam imejl sa obaveštenjem o otkazivanju.

 

5. Cene i plaćanja

5.1. Cene

Tripsta S.A., kompanija koja upravlja i posluje tripsta.rs sajt ima sedište u Grčkoj. Prema tome, sve cene su u evrima.

U poslednjoj fazi rezervacije, i pre kupovine, naveden je ukupan iznos koji će se naplaćivati u evrima.

Iznos na teret vaše kartice može da se razlikuje od iznosa navedenog kao plativ na našem sajtu, jer to zavisi od bilo kakve naknade ili takse koje vaš izdavalac kartice (i / ili provajder kartice) primenjuje za obradu transakcija.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakve takse  u vezi sa promenom kursa i naknade od strane banke ili bilo koje dodatne takse za valutne transakcije koje naplaćuje Vaš izdavalac kartice, ako evro nije valuta u kojoj vaš izdavaoca kartice naplaćuje.

Tripsta S.A., the company that manages and operates the website tripsta.rs is based in Greece, which is a Euro currency region. However, in order to enhance your booking experience, you are quoted the amount payable in RSD. The currency conversion performed automatically in order to display the amount payable in RSD, is based on the exchange rate at the approximate time of booking, as this is taken from official sources. In few cases, the amount taken from your card may slightly differ from the amount quoted as payable on our site, due to the fact that the exchange rate applied by your card provider is different to the one used by us during the booking process.

Although when booking online you are quoted the amount payable in RSD, depending on the type of card used for the transaction, the charge may be in Euro. You will be informed about the currency you will be charged at the payment step of the booking procedure, and prior to purchase. Specifically, when you choose the type of your card from the drop down list, you can automatically see the currency and the exact amount in which you are being charged.

In case your card is charged in Euro, at the last step of the booking procedure, and prior to purchase, the total amount to be charged in Euro is shown, as well as its equivalent in RSD. The amount taken from your card may differ from the amount quoted as payable on our site, as it depends on the exchange rate that your card issuer applied to process the transaction as well as any additional charges or fees set by your bank (such as currency conversion fee).

Please note that if you use a foreign currency card, due to the fact that the payment is settled abroad, the final amount debited from your credit card may differ from the amount quoted as payable on our site. We will not be liable for any fees relating to varying exchange rates and charges set by your bank as well as for any other additional fee for transactions in a foreign currency you are charged by your card issuer, in case RSD is not the currency that your credit card issuer bills you in.

 

5.2. Plaćanje

Plaćanje se može obaviti preko navedenih načina plaćanja na našem sajtu. Ne prihvatamo druge načine plaćanja od onih navedenih na sajtu i ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za gotovinu ili čekove poslate poštom.

Molimo Vas da imate u vidu da dodatne naplate za korišćenje kreditne kartice mogu biti dodate. One će buti prikazane pre Vašeg potvrđivanja rezervacije u kalkulaciji cene.

Kada napravite rezervaciju na našem sajtu, potrebno je da nam dostavite detalje kreditne ili debitne kartice za pokrivanje pune cene Vaše rezervacije. Možda ćemo biti u obavezi da prenesemo Vaše podatke koje se odnose na karticu relevantnom turističkom provajderu za izvršenje  rezervacije. Možete imati više taksi za turističke usluge koje imaju ukupnu vrednost iznosa navedenog za Vašu rezervaciju.

Ovlašćujete nas ili ovlašćeno treće lice da naplatimo celu isplatu ukupnog iznosa Vaše kupovine. Prilikom plaćanja kreditnom karticom, plaćanje za vaše letove može se direktno naplatiti od avionske kompanije.

Imajte na umu da ćete biti u obavezi da prikažete platnu karticu u trenutku check-in-a, iznajmljivanja ili podizanja da bi obezbedili potvrdu ovlašćenog korišćenja kartice ili da bi obezbedili bilo kakve dodatne takse.

Ako postoje problemi oko Vaše uplate, mi ćemo Vas kontaktirati u roku od 48 sati (ili 24 sata, ako putujete u roku od 48 sati).

Ako se plaćanje vrši bankovnim depozitom, morate obezbediti preko e-mail -a (ili faksa) potvrdu plaćanja u roku od 24 sata za letove u suprotnosti rezervacija je automatski otkazana.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakvo naknadno povećanje cena kao posledice neplaćanja rezervacije u predviđenom roku. Svako povećanje cene mora biti plaćeno od strane klijenta pre potvrde rezervacije.

Nismo u obavezi da izdajemo nikakve karte, potvrde, vaučere ili druge putne isprave pre završetka procesa plaćanja i pre nego što mi primimo uplatu. Ipak, u svim slučajevima klijent ostaje odgovoran za plaćanje punog iznosa za naručene usluge.

Ukoliko se plaćanje  vrški  sa kreditnom karticom nekog trećeg lica, možemo tražiti pismeno ovlašćenje od vlasnika kartice. Mi ili turistički provajder zadržavamo pravo da pružamo samo elektronske karte, potvrde, elektronske vaučere ili druge putne isprave na vašu adresu fakturisanja gde ćete platiti kreditnom  karticom ili na e-mail  adresi kada se to zahteva od strane izdavaoca kreditne kartice. Sve e-mail adrese korišćene moraju da budu važeće u trenutku rezervacije.

Nakon izvršenog plaćanja i potvrde rezervacije, primićete od Tripste sva neophodna dokumenta (priznanicu, fakturu) putem imejla na imejl-adresu koju ste naveli prilikom rezervisanja.

U slučaju da zahtevate izdavanje fakture/računa, molimo vas da posebno obratite pažnju kada unosite podatke u bitna polja. Bilo koji zahtev za promenu detalja koje ste pogrešno uneli u već izdatoj fakturi biće naplaćeno 1.230 RSD. 

6. Posebni uslovi i informacije o letovima

6.1. Cene

Pojedine naknade, kao što je naknada za uslugu, nisu uključene u cenu karte i dodaju se tokom procesa rezervacije. Ipak, u različitim fazama procesa rezervacije naznačena je podela karata, naknada, doplata i dodatnih taksi i ukupna cena karte. U završnoj fazi, pre validacije rezervacije, pokazaće se pregled ukupne cene. Ako kliknete znači da ste saglasni sa cenom i kupovinom. Nakon toga ćete dobiti e-mail za potvrdu Vaše rezervacije gde je naznačena cena.

 

6.2. Refundiranje

U nekim slučajevima, kada ne možete da letite, u skladu sa odredbama i uslovima avionske kompanije, možete imati pravo na deo iznosa kojeg ste platili u trenutku kupovine. Većina avionskih kompanija će refundirati poreze, takse, naknade i doplate (TOT) tražene putnicima od strane aerodroma i državnih organa ukoliko se karta ne koristi, jer ovi TOT se isplaćuju aerodromima ili vladama samo ako putnik zapravo putuje. Drugi TOT (na primer troškovi goriva ili takse za rezervacije) se ne refundiraju, osim ako je karta kupljena sa fleksibilnim troškovima. Većina avionskih kompanija zahteva administrativnu naknadu za refundiranje TOT.

Ako želite da podnesete zahtev za bilo koji iznos koji se može refundirati, molimo da to uradite tako što ćete nam poslati pismeno ovlašćenje, ovde. Tako nas ovlašćujete da ostvarimo sve aktivnosti neophodne za dobijanje ove refundacije. Slažete se da imate 12 meseci od datuma zakazanog za  let da nam pišete i tražite nam refundaciju nakon čega se slažete da se odričete bilo kojih prava da tražite refundiranje nakon pomenutog perioda.

Imajte u vidu da u slučaju karata izdatih direktno od avionske kompanije ili ukoliko je uplata leta direktno primljena od avionske kompanije, možete biti upućeni da dostavite zahtev za refundiraciju  direktno toj avio kompaniji.

Imajte u vidu da se refundiranja mogu obrađivati samo u obliku plaćanja korišćenim u vreme rezervacije, i da sva refundiranja podležu relevantnim politikama avionske kompanije i naših naknada za usluge refundiranja. Ovim putem ovlašćujete nas da oduzmemo primenljivu taksu za usluge refundiranja iz iznosa refundiranja plaćenog Vama.

U slučaju refundiranja, nakon odbitaka iznad, relevantni iznosi će biti uplaćeni nazad od strane koja je primila početnu uplatu na platnu  karticu korišćenu za početnu rezervaciju.

Sve takse za usluge koje su  se primenile neće biti vraćene.   

Kupci bi trebalo da imaju  u vidu da refundiranje rezervacije za letove može da potraje i do 6 meseci.

Refundiranja će Vam biti isplaćena od trenutka od kada dobijemo sredstva nazad od avio kompanije. Mi nismo odgovorni za neuspeh refundiranja od strane avionske kompanije.

 

6.3. Elektronske karte

Sve karte koje se prodaju na našem sajtu su elektronske  karte, što je ekonomičniji  način za rezervaciju letova koji koristi manje papira. Kada ste napravili rezervaciju, ona se čuva elektronskim putem u rezervacionom sistemu avionske kompanije. Mi ćemo vam poslati e-mail  za potvrdu rezervacije, a zatim će slediti i  elektronska karta.

Važno je da  klijent primi i potvrdu o rezervaciji kao i kasnije elektronsku kartu za svaku rezervaciju napravljenu na našoj stranici. Ukoliko od vas se može tražiti da predstavite svoj broj rezervacije i / ili e-mail za potvrdu kao dokaz rezervacije avionskoj kompaniji, preporučujemo da ponesete potvrdu rezervacije i elektronsku kartu. Mi ne možemo biti odgovorni za nepridržavanja ovih pravila i propisa i pozivamo vas da proverite ove detalje kod vaše avio kompanije pre putovanja.

Morate da pokažete vašu elektronsku kartu prilikom check-in-a za dotični let ukoliko se to od Vas zahteva. Ako niste primili elektronsku kartu u roku od 48 sati, morate nas kontaktirati putem e-mail-a.

Oslanjamo se na činjenicu da informacije koje pružate su tačne, tako de ne možemo biti odgovorni ukoliko Vaša elektronska karta ne stigne zbog netačne e-mail adrese ili zbog Vaših podešavanja za neželjene e-mail-ove.  Morate nas odmah obavestiti ako promenite e-mail adresu ili kontakt telefon.  

Pored toga, proverite da li se ime na pasošu podudara sa imenom na karti i / ili na potvrdi rezervacije. Vaša je odgovornost da proverite da li su  sve  informacije ispravo  zabeležene u rezervaciji, uključujući ali ne ograničavajući se na, ispravna imena putnika, datume leta i plan putovanja. Ako bilo koji od ovih podataka je netačan, imate odgovornost da nas odmah obavestite. Pružiće Vam se sva moguća pomoć za ispravku grešaka, ali, bez obzira, mogu  nastati  troškovi za nas i za avionsku kompaniju koje Vi morate da  platite ukoliko je to zahtevano.

Informišemo vas da avionske kompanije imaju svoja pravila i propise koji se odnose na izdavanje elektronskih karata. Mi ne možemo biti odgovorni za nepridržavanja ovih pravila i propisa i snažno preporučujemo da proverite ove detalje sa avio  kompanijom pre putovanja.

U izuzetnim slučajevima, zbog restrikcija vezanih za izdavanje avio karte koja mogu biti van naše kontrole, moguće je da ne možemo preneti informacije avio kompaniji kako bi potvrdila  rezervaciju,čime je  onemogućena da istu i  obezbedi. Ako se to desi mi ćemo pokušati da vas obavestimo u roku od 48 sata od potvrde i organizovati refundiranje ili naći drugu alternativu. Ako izaberete neku alternativu koja je skuplja od početne rezervaciju, Vi ćete biti odgovorni za plaćanje razlike.

 

6.4. Letovi sa low cost avionskim kompanijama

Ako su low-cost avionske kompanije uključene u Vaše potrage za letove, mi ćemo pretražiti i bazu podataka low-cost avionskih kompanija, a zatim, ako se odlučite da kupite, mi ćemo obraditi rezervaciju u vaše ime. Vaš ugovor će biti sa relevantnom low-cost avio kompanijom i  takođe bićete predmet njihovih odredbi i uslova.

Imajte u vidu da možete primiti e-mail za potvrdu i elektronske karte direktno od low-cost avionskih kompanija u odvojenim e-mejlu.

Low cost avionske kompanije takođe mogu naplaćivati dodatne takse za prtljag, check-in na aerodromu, posebni zahtev za mesto, zabavu u avionu (ukoliko  je dostupno), hranu, piće i grickalice itd. Bilo kakve takse za ove dodatne usluge nisu uključene u cenu karte leta osim ako nije drugačije naznačeno. Svi detalji o tim taksama nisu  uvek na raspolaganju prilikom rezervacije. Iz tog razloga, trebalo bi da proverite dozvoljenu količinu prtljaga itd, tako što ćete posetiti sajt avionske kompanije. Mi nismo odgovorni za bilo kakve dodatne troškove i savetujemo Vas da kontaktirate relevantnu avionsku kompaniju da bi dodali neke dodatne usluge i da bi proverili takse.

 

6.5. Prtljag

Količina prtljaga  koja je dozvoljena i politike i propisi  variraju u zavisnosti od avionske kompanije. Iz tog razloga, trebalo bi da proverite politiku o prtljagu direktno kod avio kompanije sa kojom letite. Da biste saznali da li Vaš rezervisan let uključuje prtljag, proverite informacije o letu u e-mail-u  kojeg ste primili nakon rezervacije.

Takođe, imajte na umu sledeće:

i) Avionske kompanije poput Easyjet-a, Ryan Air-a, Wizz Air-a  smatraju se Low-cost avionskim kompanijama i prtljag nije uključen u rezervaciju   leta. Preporučujemo dodavanje prtljaga onlajn pre putovanja, jer neke avionske kompanije naplaćuju dodatne takse za dodavanje prtljaga na aerodromu. Biće vam potreban referentni broj rezervacije avionske kompanije i e-mqil  adresa korišćena za rezervaciju. Za neke avio kompanije, kao što su Easyjet, Ryan Air, Wizz Air takođe su vam potrebne informacije o računu/nalogu koje su vam poslate u posebnom e-mail- u zajedno sa potvrdom rezervacije . Savetujemo Vam da pronađete avionsku kompaniju sa kojom letite i koristite link "Upravljajte svojom rezervacijom" za dodavanje prtljaga vašoj rezervaciji.

ii) Neke transportne kompanije Full-Service (kao što su Air France i KLM, Aegean između ostalih) nude jeftinije karte koje ne uključuju prtljag. Kada ste izabrali svoj let, proverite detalje da saznate da li je vaš prtljag uključen u kartu. Ako vaš prtljag nije uključen, moraćete da ga dodate. Nakon završetka rezervacije, ova usluga je u većini slučajeva, dostupna preko sajta avionske kompanije. Troškovi dodavanja prtljaga obično su veći na aerodromu, pa preporučujemo da ih dodate pre check in-a (prijave na let).

 

6.6. Maloletnici bez pratnje

Maloletnici bez pratnje su deca preko 5 i do 12 godina koji putuju sami (starost zavisi od politike avio kompanije, pa proverite kod avio kompanije).

Mnoštvo avionskih kompanija pružaju (ili zahtevaju)  uslugu za nadzor maloletnika od vremena ukrcavanja do konačne destinacije. Ova usluga se zove usluga za maloletnike bez pratnje. Usluga za maloletnike treba prvo da bude odobrena od strane avionske kompanije. Ipak, politike avionskih kompanija u vezi maloletnika variraju. Na primer, u zavisnosti od avionske kompanije, usluga za maloletnike bez pratnje je često obavezna za decu uzrasta od 5-14 godina, ali opciono za tinejdžere (15-17 godina). Molimo vas da budete sigurni da ste proverili politike, takse i specifične usluge  koje avionska kompanija zahteva.

Mlađa deca (obično mlađa od 5 godina) često ne ispunjavaju uslove za uslugu maloletnika bez pratnje i moraju biti praćena u istom letu i u istoj prostoriji od starijeg putnika. Ipak, putnici između 12 i 17 godina, iako  u pitanju karata smatraju se odrasli, ne mogu da prate maloletnika bez pratnje u odsustvu putnika koji ima 18 godina ili više.

Obično postoji taksa za uslugu za nadzor maloletnika bez pratnje.

U slučaju usluge prevoza maloletnika bez pratnje, avio-prevoznik će obično tražiti informaciju o tome ko prati maloletno lice na aerodrom polaska i ko će ga sačekati na aerodromu dolaska. Oni često traže dokaz o identifikaciji za odraslog koji prima maloletnika. Zaboravljanje ove tražene identifikacije može da izazove kašnjenja ili neprijatne prekide tako da  budite sigurni da znate šta sve očekuje avionska kompanija.

Takođe, imajte na umu da  maloletnici neke nacionalnosti koji putuju u inostranstvo bez pratnje ili sa nekim drugim osim roditelja ili staratelja (kao što se nalazi u pasošu) podležu posebnim zahtevima, npr. oni su u obavezi da ponesu sa sobom pismo za odobrenje putovanja, potpisano od strane zakonskog staratelja ili roditelja sa pravnim starateljstvom zajedno sa turističkim odobrenjem.

Rezervacije za maloletnike bez pratnje su dostupne samo preko telefona.

Ponovo, molimo Vas kontaktirajte avionsku kompaniju pre kupovine karata i raspitajte se o maloletnike bez pratnje odrasle osobe.

 

7. Zahtevi u vezi pasoša, viza i zdravlja

Vaša je odgovornost da se uskladite sa svim zahtevima za pasošem, vizama i drugim zahtevima za imigraciju koji se primenjuju za Vašu rutu. U tu svrhu trebalo bi, dosta pre putovanja, da potvrdite sa kompetentnim ambasadama i/ili konzulatima da li vam je za destinaciju/e koju posećujete potrebna viza. Važno je da zapamtite da uključite sve tranzitne tačke vašeg putovanja pošto za njih takođe može biti neophodno da dobavite vizu.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost u slučaju da vam nije dozvoljeno da putujete zbog vašeg neslaganja sa bilo kojim takvim zahtevima i takođe ne preuzimamo nikakvu odgovornost u slučaju da smo vam pružili bilo kakvu pomoć ili savet povodom ovoga.

Trebalo bi istaći da zahtevi za dobijanje viza i ulazne formalnosti variraju od zemlje do zemlje i mogu se menjati bez ikakvog obaveštenja. Za bilo koje potrebne informacije trebalo bi da kontaktirate kompententne ambasade ili konzulate svih zemalja koje su na spisku vaše maršute, i /ili čak i avio kompanije, a ne samo ambasadu i konzulat zemlje koja je vaša destinacija, pošto zemlje u koje svraćate na vašem letu na putu ka vašoj destinaciji (bez obzira da li je to let sa svraćanjima bez promene aviona ili sa promenom) uglavnom traže tranzitnu vizu ili vizu za više ulazaka.

Savetujemo Vam da Vam pasoš važi bar još šest meseci posle Vašeg zakazanog termina povratka, da biste izbegli probleme sa identifikacijom ili bilo kakvim drugim pitanjima za vreme Vašeg putovanja. Takođe Vas molimo da zapamtite da ima zemalja koje zahtevaju da pasoši putnika ističu najmanje 3-12 meseci posle vremena dolaska.

 

8. Kompenzacije

Slažete se da ćete obeštetiti nas i naše partnere, i bilo koje od naših provajdera i bilo koje naše službenike, direktore, zaposlenike i agente zainteresovanih strana i protiv bilo kakvih potraživanja, osnova za sud, zahteva, gubitaka, odšteta ili drugih troškova (uključujući razumne pravne i računovodstvene takse) izazvanih od Vaše strane ili od strane trećih lica, kao rezultat (a)  kršenja od Vaše strane ovog Sporazuma, (b) kršenja od Vaše strane jednog zakona ili prava bilo koje stranke, ili (c) Vašeg korišćenja našeg sajta.

 

9. Autorska prava, trgovačka marka, softveri na ovom sajtu

Sav sadržaj na našem sajtu, kao što su tekst, grafika, logotipi, ikonice, slike, audio snimci i softveri ("Sadržaj") su vlasništvo nas ili naših provajdera sadržaja i zaštićeni  su međunarodnim zakonima u vezi autorskih prava i drugim zakonima intelektualne svojine. Prava na intelektualnu svojinu koja opstaje u kompilaciji (znači prezentacija, izbor, prikupljanje, aranžman i sklop) svih sadržaja na našem sajtu je ekskluzivno vlasništvo kompanije koja upravlja i posluje ovim sajtom i zaštićena su međunarodnim zakonima o autorskom pravu i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Svi softveri dostupni na našem sajtu ili na aplikaciji za mobilne uređaje  zaštićeni su autorskim pravom našim ili naših provajdera softvera i zaštićeni su međunarodnim zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Svaka upotreba sadržaja i / ili softvera, osim u skladu sa ovim ugovorom, uključujući reprodukciju, izmenu, distribuciju, prenos, objavljivanje, prikaz ili izlaganja, osim ako je izričito ovlašćeno, sadržaja ovog sajta strogo je  zabranjena.

Određeni softveri i sadržaj koji se nalaze na našem sajtu su u vlasništvu ili licencirani od strane nas ili naših provajdera i njihova upotreba od strane Vas može biti predmet dodatnih uslova.

 

10. Linkovi ka sajtovima trećih strana

Naš sajt može sadržati linkove ka sajtovima trećih strana koje pružamo samo za Vašu udobnost. Trebalo bi da preduzmete mere predostrožnosti kako bi se osiguralo da svaki pristup ovih linkova ne sadrži viruse ili druge destruktivne mehanizme. Postojanje ovih linkova ne implicira da prihvatamo ove sajtove ili bilo koji sadržaj koji se nalazi na njima. Mi nismo odgovorni za ove sajtove ili bilo koji sadržaj ili politiku privatnosti  podataka tih sajtova.

 

11. Garancije, odbijanje odgovornosti i ograničenja odgovornosti

Informacije, softveri, sajtovi, proizvodi i usluge koje pružamo mi ili naši provajderi ili su objavljeni na našem sajtu mogu uključivati netačnosti ili greške, uključujući i greške o vezi cena. Mi i naši partneri ne garantujemo tačnost i odričemo se sve odgovornosti za bilo kakve greške ili druge nepravilnosti u vezi sa informacijama koje se pojavljuju na našem sajtu (uključujući ali ne ograničavajući se na, cene, fotografije, liste hotelskih olakšica opštim opisima proizvoda, itd). Mi izričito zadržavamo pravo da ispravimo sve greške koje se odnose na cene na našem sajtu i / ili o otvorene rezervacije  koje su urađene pod pogrešnim cenama. U tom slučaju, ukoliko  je na raspolaganju, mi ćemo pružiti priliku da zadržite otvorenu rezervaciju po ispravnoj ceni ili ćemo otkazati Vašu rezervaciju bez sankcionisanja.

Rejting za provajdere je namenjen samo kao opšta smernica i ne garantujemo tačnost rejtinga. Mi ne možemo garantovati dostupnost određenih proizvoda i usluga. Ne dajemo izjave za bilo koju svrhu o podobnosti informacija, softvera, proizvoda i usluga koje su obezbeđene od nas ili se nalaze na našem sajtu. Uključivanje ili nuđenja bilo kojih proizvoda ili usluga od naše strane ne predstavlja naše preporuke ili odobrenje za taj proizvod ili uslugu. Sve takve informacije, softveri, proizvodi i usluge su obezbeđene "u viđenom stanju", bez bilo kakve garancije. Odbijamo sve garancije da naš sajt, njegovi serveri ili bilo koji e-mail poslat od strane nas ili od strane naših provajdera su bez virusa ili drugih štetnih komponenti. Odbijamo sve garancije i uslove u vezi sa ovim informacijama, softverima, proizvodima i uslugama, uključujući sve implicirane garancije i uslove o podesnosti za prodaju, podesnosti za određenu namenu, naslov i ne-prekršaj.

Prevozne kompanije, hoteli i drugi provajderi koji pružaju putovanja ili druge usluge na ovom sajtu su nezavisni ugovarači i ne naši agenti ili zaposleni. Mi nismo odgovorni za postupke, greške, propuste, izjave, garancije, prekršaje ili nemar bilo kojih takvih provajdera ili za bilo koje lične povrede, smrt,  materijalne štete ili druge štete ili troškove koje iz toga proističu. Nemamo nikakvu odgovornost i nećemo pružiti nikakvo refundiranje u slučaju ikakvog kašnjenja, otkazivanja, prebukiranosti, štrajka, više sile ili drugih razloga van naše kontrole, i nemamo nikakvu odgovornost za bilo kakvi dodatni trošak, propuste, kašnjenja preusmeravanja ili postupanje bilo koje vlade ili vlasti.

Nećemo ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakve direktne, indirektne, kaznene, slučajne, posebne ili posledične štete nastale iz ili  u vezi na bilo koji način sa vašem pristupom u vezi, prikaz ili korišćenje ovog sajta ili naših usluga, ili kašnjenja ili nemogućnost pristupa, prikaza ili korišćenje našeg sajta ili zbog nehata, ugovora, štete, stroge obaveze ili na drugi način, a čak i ako smo bili obavešteni o mogućnosti takve štete.

Ako, uprkos ograničenja iznad, proizilazi da smo mi odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu iz ili na bilo koji način povezan sa bilo koje od gore navedenih događaja, onda naša odgovornost, ni u kom slučaju neće preći, u ukupnom, najveći deo (a) takse usluga koje set nam platili u vezi sa transakcijom (a) na ovom Sajtu, ili (b) stotinu dolara (100,00$USD) ili ekvivalent u lokalnoj valuti.

Ograničenje odgovornosti odražava raspodelu rizika između strana. Ograničenja navedena u ovom odeljku važe i primenjuju se, čak i ako se utvrdi da svaki pravni lek ograničen naveden u ovim uslovima ne postiže suštinski cilj.

 

12. Primenljiv zakon

Ovim sajtom upravlja grčki entitet i ovaj ugovor je regulisan grčkim zakonom. Podležete  materijalnoj i teritorijalnoj ekskluzivnoj jurisdikciji sudova u Atini, Grčka, u svim sporovima koji proizilaze iz ili su u vezi sa upotrebom ovog sajta.

 

13. Dopisivanje

Celokupna korespondencija u vezi sa korisničkom službom ili Vašom rezervacijom bi trebalo da se šalje na adresu Tripsta S.A. Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Athens, Greece. U suprotnom, molimo da kontaktirate sa nama.

 

Na sva pitanja primljena putem e-pošte odgovara se u roku od 24 časa putem e-pošte ili telefona ukoliko je vaš zahtev primljen u toku radnog vremena. Ako je vaš zahtev primljen van radnog vremena javićemo vam se sledećeg radnog dana. Za hitna pitanja primljena van radnog vremena, savetujemo vam da se direktno obratite odgovarajućem dobavljaču usluga.

 

14. Ostale odredbe i uslovi

 

14.1 Celokupni sporazum i klauzula o odvojivosti

Ove Odredbe i Uslovi uključuju celokupan sporazum između strana u vezi sa njegovim predmetom.

Ako u bilo kom trenutku bilo koji deo ovih Odredba i Uslova (uključujući i bilo koju ili više uslova iz ovih Odredba i Uslova, ili bilo koji pod-klauzula ili stav, ili bilo koji deo jedne ili više ovih klauzula) je proglašen ili postane nevažeći ili neprimenljiv iz bilo kog razloga, pod bilo kojim primenjivim zakonom, smatraće se izostavljen iz ovih Odredba i Uslova i validnosti i / ili izvršnosti preostalih odredaba ovih Odredba i Uslova neće uticati ili ograničiti na bilo koji način, kao rezultat ovog propusta.

 

14.2 Izmene Opštih Odredbi i Uslova

Zadržavamo pravo da povremene izmene ili ažuriranja ovih Odredba i Uslova bez prethodnog obaveštenja. Trenutna verzija T & C će biti prikazana na sajtu od dana stupanja na snagu izmena. Nastavljanje korišćenja sajta posle bilo kakve izmene ovih Odredbi i Uslova će predstavljati Vaše prihvatanje tih promena.

 

Version: 02/05/2017